Zvon pro Kryštofa Haranta

 

Pan Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic byl vzdělaným dvořanem Rudolfa II., proslulým hudebním skladatelem, mimořádným cestovatelem a spisovatelem. Poslední roky života strávil na svém hradě Pecka. Při příležitosti svých padesátin v roce 1614 věnoval místnímu kostelu zvon s nápisem VIDIT DEUS OMNIA, QUAE FECERAT, ET FUERANT VALDE BONA (Bůh viděl vše, co učinil, a bylo to velmi dobré). Zvon byl v průběhu válek zabaven pro výrobu děl a nenávratně zmizel. A protože si v letošním roce připomínáme nejenom 25. výročí založení festivalu Neznámá země, ale v celorepublikovém kontextu i 400 let od popravy Kryštofa Haranta a dalších 26 povstalců na Staroměstském náměstí, rozhodli jsme se tuto událost připomenout 21. června 2021 odlitím zvonu Kryštof Harant ve Zvonařství Votruba v Myslkovicích. Ten bude z hradu Pecka každý den v 16.21 hodin svým hlasem v ladění gis2 připomínat osud nebývalého vzdělance a cestovatele. A taky to, že historie se stále opakuje a jen hlupák se z ní nepoučí. 

PŘISPĚT NA VÝROBU ZVONU PRO KRYŠTOFA HARANTA MŮŽETE TADY: https://www.donio.cz/zvon