Místa konání

Na tomto místě jste byli zvyklí si prohlížet místa, na kterých se náš festival koná. Letos, v online verzi, festivalu je míst sice málo, ale událostí spousta. Sledujte nás, budeme se s vámi rádi potkávat i v tom virtuálním světě…

CONTENTS