MNISLAV ZELENÝ ATAPANA – Indiánský náčelník vypravuje

Kompletní program ke stažení

25. 4. 2024

18:00

Místo konání:
Typ akce:

Život etnologa Mnislava Zeleného, který byl u pralesního etnika Yawalapiti adoptován jako Atapana, je spojen především s výzkumem a prací v Jižní Americe. Poprvé navštívil země Latinské Ameriky již na konci šedesátých a na začátku sedmdesátých let, v letech 1996–2001 byl velvyslancem ČR v Kolumbii a Ekvádoru. V roce 1991 byl spoluzakladatelem a později také několik let prezidentem Latinskoamerické společnosti a v roce 2003 inicioval založení nadace Velká Amazonie s cílem chránit amazonské deštné pralesy a amazonské indiány. Mnislav Zelený je autorem více než 200 populárních a populárněvědných článků z oblasti historických souvislostí, politické a sociální situace, kultury a dějin zemí Latinské Ameriky v českých novinách a časopisech a několika publikací pro peruánské časopisy. V posledních pěti letech podniká pravidelné terénní výzkumy v rámci činnosti nadace Velká Amazonie ve Venezuele.

Jednotné vstupné. Předprodej od 3. dubna v Městském informačním a turistickém středisku Zlín v přízemí radnice.Malý moment, načítám mapu

Mnislav Zelený Atapana